top of page

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

  1. Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, zgłoszenie do CEiDG, ZUS, US


  2. Usługi księgowe w zakresie:

 • pełnych ksiąg rachunkowych

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • karty podatkowej


  3. Przygotowywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku
VAT, plik JPK

 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

  4. Świadczymy również usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac, list płac umowy cywilno-prawne, umowy o dzieło

 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-4R, PIT -11, PIT 8AR, IFT-1R

 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowniczych

 • kompleksowa obsługa deklaracji ZUS i ich wysyłanie drogą elektroniczną

  5. Usługi dodatkowe

 • reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi

 • uczestniczenie w kontrolach podatkowych

 • pomoc w składaniu wniosków o refundacje w Urzędzie Pracy

 • zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej (VAT-REF)

 • rozliczanie OHP – refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz zwrot

 • kosztów kształcenia

 • sprawozdawczość PFRON

 • rozliczanie najmu prywatnego –ryczałt lub lub zasady ogólne

 • załatwianie spraw związanych z czynnościami cywilnoprawnymi dot. spadków, darowizn oraz podatku PCC

 • rozliczanie dochodów osób prywatnych, uwzględniając także uzyskane przez nich dochody za granicą

 • rozliczenia rolników – także odzyskiwanie VAT sprzed daty zgłoszenia VAT-R

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Dla Klientów naszego Biura przygotujemy zeznanie roczne gratis !


Zapraszamy do współpracy !

bottom of page